Friday, August 24, 2012

ADIKSYON

Nangingiting pinagmamasdan ni Ram si Morris ng bumangon ito sa kama. He walked with define grace and machismo. As if he owned the world. He was roaming the motel room in his birthday suit showing him a perfectly chiseled body. Hindi niya maiwasang pag-initan ulit ng katawan. His member slowly standing in attention just by the sight of him. Naalala niyang bigla ang maiinit nilang tagpo kanina. He was underneath Morris awhile ago. Wriggling, panting and moaning like a pro.

Natigil ang daloy ng kanyang pilyong isip ng makitang nagsusuot na ito ng damit. Ang usapan nila ay hanggang bukas sila ng umaga at pagsasawain ang mga sarili sa isa't-isa. Matagal din silang hindi nagkaniig nito at pinananabikan niya ang bawat sandali na makakapiling niya ito.

Morris is a hustler. Nais niya na sanang igarahe ito pero mapilit itong huwag silang umabot sa ganoon. Mas gusto raw nito ang set-up nila. Call when you're in need ang sabi nga nito. Kapag naman sinisilaw niya ito ng mga magagandang kotse, town-house at alahas ay isinosoli nito. Tanging ang perang ibinabayad lamang niya ang tinatanggap at kinukuha nito.

"What are you doing?" tanong niya. Bahagyang bumangon mula sa pagkakahiga.

Lumingon ito saka tipid na ngumiti.

"I'm going to the hospital."

Naalala niya na naka-admit nga pala ang anak nito. Isang napaka-cute na batang lalaki. Nahagip ito ng motorsiklo habang naglalaro sa labas ng bahay.

"Pero hindi ba at okay na si James?" tukoy niya sa anak nito.

"Oo nga. Pero may mga tests pa raw na kailangang gawin sa kanya. Hindi ko man maintindihan kung ano ang mga iyon pero kung para sa ikabubuti ng anak ko, bakit hindi?"

Hindi siya naka-imik. Pagdating sa nag-iisang anak nito ay matigas ang paninindigan nito. Hindi rin siya binibigyan ng pagkakataon nito na makilala ang bata ng personal kahit ilang ulit na niyang tinangkang makilala ito.

"But we agreed that we'll be enjoying the rest of the night Morris. May nagbabantay naman sa bata hindi ba?" ang tanging nasabi na lang niya.

Tinitigan siya nito hustong pagkasara ng zipper ng pantalon. Kahit nakadamit na ito ay hindi niya maiwasang hangaan ang physique nito. He's all man. He tasted like wine. Like opium for he can't hardly get enough of him. He was insatiable.

"I was hoping na kahit sana kalahati na lang ng ibabayad mo sa akin ngayon ang kukunin ko, pero dahil sa mahal ang mga test na iyon, kung pwede sana, kunin ko na rin ng buo. Babawi na lang ako sa'yo next time. Kahit libre na." said Morris.

Napatanga siya sa pakiusap nito. Never pang ginawa nito iyon sa buong panahon na nagakakasama sila sa isang silid. Sabagay, magulang ito. At lahat ay gagawin ng isang ama para sa kanyang anak sukdulang lunukin nito ang pride.

"You can take it Morris. I'm sorry. Nabigla lang ako. Akala ko kasi ma-e-enjoy natin ang gabi. But it's okay. Priorities are priorities."

Lumiwanag ang mukha nito sa sinabi niya.

"Salamat. Just call me kapag pwede ka na ulit. We can do it for free. Kahit ilang round pa para naman makabawi ako sa'yo." sabi nito sabay kindat.

"Please stop that."

"Ang alin?" kunot-noong tanong nito.

"Please don't think na iyon lang ang habol ko sa'yo. You know I can be a friend to you. Ikaw lang ang may ayaw."

"You don't fuck with your friends Ram. Mas mabuti ng ganito. Ayoko ng komplikasyon." matigas na sabi nito sabay sukbit ng knapsack sa balikat.

"Am I?"

"What?"

"A complication."

"Oo."

Napabuntong-hininga siya. "At least you're honest."

"Salamat. Huwag na tayong magtalo please, okay naman tayo di ba?" sabi nito sabay dukwang sa kanya para halikan siya sa labi.

He savored it. Again, he was on fire. But Morris abruptly ended it before the kiss deepened. Naiwan siyang nakapikit pa. Wanting for more. Hindi na siya nagdilat ng mata. Narinig na lang niya ang pagsara ng pinto.

Ganun palagi ang set-up nila. Pagkatapos ng mainit na sandali, kaunting usap lang na siya pa ang nag-i-initiate tapos ay uuwi na ito. Never itong nagpahatid sa kanya. Kaya naman habang tumatagal,lalo siyang nasasabik dito. It was like he formed an addiction to Morris. Lahat na lang dito gusto niyang alamin. But his pride won't let him do it. Kahit napakadali para sa kanya ang sundan ito or ipahanap ito ay pinipigilan niya ang sarili.

Hindi dahil sa ayaw niya. In fact, gustong-gusto niya. Ayaw niya lang na pangunahan si Morris. Kagaya nga ng sabi nito, isa siyang komplikasyon sa buhay nito. Hindi niya maiwasang hindi masaktan sa tuwirang pag-amin na iyon. But maybe its for the best. Hindi naman siya mawawalan kng susundin niya ito.

Hindi ka rin magkakaroon. Anang isang bahagi ng isip niya. Naiinis na dinampot niya ang mga gamit para magbihis. Ilang sandali pa ay nasa labas na siya ng motel na iyon at tinatahak ang kahabaan ng Pasay para makauwi na sa bahay.

 Nagulat pa si Ram ng pagdating niya sa town house niya ay nakita niya ang kanyang girlfriend na si Sofia. Prente itong nakaupo sa sofa at nanonood ng tv.

"You're home at last." salubong nito sa kanya sabay siil ng halik sa kanyang labi.

Bahagya niya itong tinugon bago disimuladong inilayo sa kanya.

"W-what's the matter honey?" nalilitong tanong nito.

"Nothing. I'm just tired."

"Well, may naiisip akong paraan para mawala ang pagod na iyan." malanding sabi nito sabay haklit sa kanyang batok para sa isa pang mainit na halik. Ang malilikot nitong kamay ay agad na nakarating sa kanyang crotch area. The girl was an expert in the art of lovemaking.

Madali para dito ang hulihin ang kiliti niya kahit pagod siya. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito. He was still standing while Sofia is slowly making her way down on her knees. She quickly unbuckled his pants and pulled it along with his briefs.

Matagal na silang nag-i-indulge sa premarital sex ng kasintahan pero nakakaaliw pa rin pagmasdan ang mukha nito tuwing nakikita nito ang sa kanya. She looked at awe and excited all at the same time. She gave him a slow but pleasurable hand job that made his knees tremble.

"Excited aren't we?" seksing anas ni Sofia.

"Shut up babe and give me your best head." halos nagdedeliryo na niyang tugon.

Hindi na siya nagdalawang salita. Her hot mouth enveloped his throbbing maleness with gusto. Her slick and wet tongue provided him a delirious shiver up to his spine. He grabbed her hair and pushed hard. He heard her choke. Mabilis itong kumawala at hinampas siya sa hita.

"You're hurting me Ram." reklamo nito.

"Sorry, got carried away." nakangisi niyang sabi.

"Let me do it my way."

Hinayaan na nga lang niya ito. Sa isip niya, si Morris ang kasiping niya. Si Morris ang nagpapaligaya sa kanya. Dinadala siya sa kawalan at sa kaluwalhatian. Sofia's mouth moved faster and faster that he had to make her stop.

Mabilis namang nakaunawa ang babae at pumuwesto patalikod sa kanya. She lifeted her micro-mini while one of his fingers hooked her undies sideward then thrusted his shaft to her dampness. In a span of minutes, groans and moans of pleasure can be heard to that part of his town house.

With Morris still on his mind, his thrust became deeper. Sofia seemed not to mind his hard banging. He was humping her merrily while another guy was on his head. When he felt that he's reaching his climax, he held on to Sofia's waist to get some balance. She shouted out in pain and ecstasy along side with his name while he shouted Morris's.

Biglang lumayo si Sofia sa kanya at mabilis na inayos ang sarili. Halos hindi siya makapaniwala sa intensidad ng ginawa nila. That was the best quickie he ever did. Nabigla siya ng sampalin siya ng girlfriend. Marahas na hinaklit niya ang braso nito.

"What the hell is your problem?"

"You son of a bitch! Sino ang Morris na iyon?" nanlalaki ang butas ng ilong na sabi nito sa galit.

He was dumbfounded. Paano nitong nalaman ang tungkol kay Morris?

Naniningkit ang matang nagsalita siya. "What are you talking about?"

"Don't play innocent with me Rameses! Alam ko kung ano ang narinig ko! You shouted Morris instead of my name. How dare you! I can't believe I've been screwing-up with a fag!" nangagalaiting sabi nito na may halong pangdidiri sa hitsura.

Natigilan siya. Hindi niya akalaing nasabi niya pala ng malakas ang pangalan ni Morris. Hindi niya sinasadya iyon pero siguro sa sobrang dala niya kanina ay hindi niya naiwasang sambitin kung ano ang nasa isip niya.

"I'm not a fag." sabi na lang niyang madilim ang mukha.

"Yes you are! Hindi mo lang ako ininsulto Rameses. Pinagmukha mo pa akong tanga. Tell me, all this time that we've been hooking-up, ako lang ba o ilan pang Morris ang nasa isip mo? Oh no, don't answer that! Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Bakla!"

"Well tell you what. You've been enjoying having sex with this faggot. So don't act like you were disgusted now. After all, I was just indulging a sex-starved model like you." maanghang niyang sabi.

Magso-sorry sana siya kaso hindi naman pwedeng basta-basta na lamang siya nitong laitin. And besides, alam na nito ang totoong pagkatao niya, so there's no use to deny it. Saka kung magso-sorry siya, malamang hindi rin nito tanggapin.

Namumula sa galit na inayos nito ang sarili at kinuha ang bag sa sofa saka mabilis na lumabas. Peero bago pa ito tuluyang lumagpas sa kanya ay sinampal ulit siya nito.

"Asshole! Gaganti ako! Tandaan mo yan!"

"Suit yourself." kibit-balikat na sabi niya sabay haplos ng nasaktang pisngi. Hindi niya maiwasang mangamba sa sinabi nito pero dahil naroon na, hihintayin na lang niya ang magaganap. Wala na rin naman siyang lakas na makipagtalo or makipag-bargain dito para lang huwag ilabas ang sikreto niya.

Inayos niya ang sarili at isinara ang pinto. Nakapag-sex na pala sila ni Sofia ng hindi niya nasasara ang pinto. It only goes to show na marami siyang iniisip at ang mga simpleng bagay na katulad ng pagsasara ng pinto ay maaring makalimutan niya. Katulad ng pagkalimot niyang si Sofia ang katalik niya at hindi si Morris.

 Ang maingay na tunog ng doorbell ang nagpabalikwas ng bangon kay Ram. Sinipat niya ang orasan sa dingding. Alas-diyes na ng umaga. Buti at sabado at wala siyang pasok sa opisina. Mabuti na rin iyon kasi siguradong kung may pasok siya ay makakasalubong niya si Sofia. Malamang na na-i-tsismis na siya nito sa mga kapwa nila architect sa firm na iyon.

"I guess the revelations have to wait until Monday." patamad niyang sabi sa sarili at tinungo ang closet drawer para kumuha ng boxer shorts. He sleeps in raw kaya naman para magmukhang disente kahit paano ay nagsuot siya nun. Pakialam ba niya sa nagdo-doorbell. Bahay niya yun eh.

Nagkukusot pa siya ng mata na tinungo ang pinto habang ang doorbell ay walang tigil sa pagtunog. "I'm coming!" naiirita na niyang sabi. Wala bang doorbell sa bahay itong taong ito?

Naiinis na binuksan niya ang pinto at handa na sanang talakan ang herodes na naglalaro sa doorbell niya ng tumambad sa kanya ang mukha ng taong naging dahilan ng instant break-up nila ni Sofia.

"Morris?" di makapaniwalang sambit niya.

"Hi good morning! Dito na ako dumiretso pagkagaling ko ng hospital. Makikiligo sana ako eh." nakangiting bungad nito sa kanya.

Tameme lang siyang nakatingin dito. Hindi makapaniwalang naririto ngayon sa harap niya ang lalaking laman ng panaginip niya at pakikipagniig kay Sofia.

"Ah... hindi ba pwede?" nahihiyang sabi nito dahil sa kawalan niya ng tugon.

Parang binuhusan siyang malamig na tubig. Ang aga-aga nagdo-drool siya sa lalaking ito. Namumula ang mukhang pinapasok niya ito.

"Pasensiya ka na. Hindi ko kasi inaasahan na pupunta ka dito." aniya ng makabawi.

"Okay lang. Ako nga ang hihingi ng pasensiya sa'yo. Wala akong abiso. Sinubukan ko lang. Kasi kung doon ako sa bahay matutulog malamang na naghihintay na ang kasera ko. Dalawang buwan na akong di nakakabayad. Pwede bang dito ako makitulog bago bumalik sa ospital?" nahihiyang sabi nito.

"O-oo naman." taranta niyang sabi.

"Salamat." Ibinaba nito ang knapsack at napansin niyang ang suot pa rin nito kagabi ang damit nito.

"Maligo ka muna. Pwede mong timplahin ang tubig sa shower para maging kumportable ang tulog mo."

"Sige. Nanglalagkit na rin ako." mapungay na ang matnag sabi nito. Tanda ng kulang ito sa tulog.

"Halika sa kwarto."

Tahimik itong sumunod sa kanya. Nagulat pa siya ng bigla siya nitong yapusin mula sa likuran. Agad na nanayo ang balahibo niya sa katawan ng maramdaman ang stubbles nito sa balikat niya. Ang mainit na hininga nito ay pumapaso sa kanya sa halos na literal na paraan. Ang init ng kanyang katawan ay sumasabay din.

Naramdaman niya ang kahandaan ni Morris sa ilalim ng maong na suot nito. Ang kanyang tiyan ay biglang naging parang sensitibo sa haplos nito. Marahan ang ginagawa nitong pagkiskis sa likuran niya. Lalo tuloy siyang nagdeliryo at talaga namang parang gustong kumawala ng pagkalalaki niya sa kanyang boxers.

Napasinghap siya ng damahin iyon ni Morris. Napaungol siyang tila nasasaktan. Napakagat siya sa labi para pigilan ang emosyong unti-unting tumutupok sa kanya.

"Mukhang ready ka na ah." tukso nito sa kanya.

"Salbahe ka. Anong gagawin mo ngayon diyan?" aniyang parang pinangangapusan ng hininga.

"Eh di wala." nakangising sabi nito.

Lumingon siya para sana may sabihin ngunit hinalikan siya nito habang nakatalikod siya rito. Mahirap ang posisyon pero dama niya ang ibayong sarap habang hinahalikan siya nito at hinahaplos ang kanyang pagkalalaki.

Natigil lang sila ng may mag-doorbell ulit. Hinayang na hinayang ang pakiramdam niya habang impit namang tumatawa si Morris.

"Bakit?" natatawang sambit niya.

"Nabitin ang mama." Morris said teasingly.

Naiiling na lalabas na sana siya ng silid ng habulin siya nito.

"Oh bakit? Na-miss mo ako agad?" tukso naman niya dito.

"Oo eh. Kaya sana, bago ka bumurles sa labas, magdamit ka muna. Baka kasi kainin ka ng buo ng makakakita sayo. Seloso pa naman ako." anito sabay kindat.

Alam niyang tukso or biro lang iyon pero hindi niya maiwasang kiligin at umasa. Napagpasyahan niyang sumugal kaunti.

"Huwag kang mag-alala, magaling akong umiwas."

"Duda ako diya. Baka kasi hablutin ka nila kapag nakita nila iyang pototoy mo na nakabalandra."
ani Morris sabay nguso sa pundilyo niya.

Namula ang mukha niyang makitang naka-attention pa si junior mula sa loob. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto at nagsuot ng disenteng shorts at t-shirt.

Tawa naman ng tawa si Morris na nasa pintuan na ng banyo. "Humanda ka sa akin mamaya." birong-banta niya dito.

"Can't wait." kibit balikat na sabi nito sabay baba ng pantalon showing him a perfect pair of butt-cheeks. Napalunok siya ng maisip ang imahe na maaaring matanaw kapag humarap ito.

Nanunukso naman ang tingin na ipinukol sa kanya nito na nilingon siya. Naiiling na lumabas siya ng kwarto para tingnan ang bagong bisita na naghihintay na sa kanya. Narinig naman niya ang halakhak ni Morris mula sa kwarto.

 "Mom?" tigagal na sabi niya ng mapagbuksan ang kanyang pangalawang bisita sa araw na iyon."How are you son? I miss you baby!" anang Mommy niya sabay yakap sa kanya.

"Mom? What are you doing here?" gilalas pa rin niyang tanong.

"Why baby? You sounded like you didn't want me to be here. Hindi ba at nagsabi na akong dito muna ako for the weekend? Ang hirap sa'yo, hindi ayos ang kalendaryo mo." naiinis na sabi nito saka dire-diretsong pumasok sa bahay.

"No. Its not like that mom. Of course you're welcome here. Hindi ko lang talaga naalala. I'm sorry." malambing niyang sabi.

"You're forgiven. Hey, may dala akong mga groceries. Baka kasi tinamad ka na naman na punuin ang cupboard mo eh ako na ang gagawa para sa'yo. What's the use of having a house like this kung hindi ka naman dito kumakain madalas. Unlike nung nasa mansiyon ka pa..."

"Mom..." awat niya sa sinasabi nito.

"Oh, I'm sorry baby. You know naman na ikaw na alng ang natitirang anak ko dito. Nag-iisa na lang ako sa mansiyon. Kung bakit kasi nang magsipag-asawa ang mga kapatid mo eh nagsipag-liparan na rin ng America. You're all that's left to me here. Kaya naman hayaan mo na ako minsan okay? I missed being a mother." madamdamin at teary-eyed na sabi nito. Eksaherado pa itong magdadampi kunwari ng panyo sa gilid ng mata.

Replay na lang yun ng mga pag-uusap nila. His mother will always try her very best to emotionally blackmail him into coming back to their house. Its not that he doesn't want to live there. But his sexual activities won't be allowed kung doon siya maglalagi. Kaya nga ng kumita sa pinaka-unang project niya as an architect, he decided to leave their mansion sa kabila ng pagmamakaawa nito noon.

Now, he's three years on his own at wala pa namang malaking problema so far. Busy silang nagka-catch up na mag-ina habang naglalagay ng mga pinamili nito sa kanyang kusina ng biglang umalingawngaw ang boses ni Morris na nakalimutan na niya dahil sa pagdating ng ina.

"Ram? Saan ang malinis na towel mo?" si Morris na lumabas ng kwarto niya as naked as the day he was born.

Nanlaki ang mga mata niya ganun din ang kanyang ina. Nakayuko si Morris habang naglalakad dahil nakasipat ito sa daliri. Nang magtaas ito ng paningin ay na-shock ito pagkakita sa kanyang ina.

"Oh my god!" magkasabay pang sambit ng dalawa.

Nabitiwan naman niya ang de-latang hawak at bumagsak iyon sa sahig na naging sanhi para maputol ang pagkabigla ng lahat.

"Ah... I'm sorry Ma'am." sabi ni Morris na disimuladong tinakpan ng kamay ang pagkalalaki saka paatras na naglakad papunta sa kanyang silid.

Ang mommy naman niya sa isang banda ay nanglalaki pa rin ang mata at nakahawak pa sa dibdib. Kinabahan siya ng makitang nakatulala ito.

"Mom!" yugyog niya dito.

"Oh my god! Who was that?"

"Ah... a friend." kagat-labi niyang sabi.

"A friend? A friend who walks naked to your sala? You better explain young man. Ano ang ibig sabihin ng nakita ko?"

"Ah... Mom." aniya sa kawalan ng masabi.

Ito na nga ang kinatatakutan niya. Ang mabuking ng nanay niya ang sexual preference niya. Kaya nga siya umalis ng bahay nila ay para malaya siya na magawa ito. Kung mamalasin ka nga naman.

"Explain Rameses Martinez!" ang dumadagundong na sabi ng ina.

Napapitlag siya. Wala na. Kasubuan na kaya mag-a-out na siya.

"I'm bisexual Mother."

"What?"

"You heard it. I'm bi, natatakot lang akong aminin sa'yo kasi baka magalit ka. Baka ma-disappoint ka sa akin. Imagine, ang kaisa-isa mong anak na lalaki, nagkaganito pa. I'm sorry talaga Mom na naglihim ako, pero I can't change my sexuality para lang ma-please kita. Sana maintindihan mo Mom." nakayukong sabi niya.

"I can't believe this. And who is that man?"

"I'm his boyfriend." boses ni Morris na ngayon ay nakabihis na.

"What?!" magkapanabay pa nilang tugon ng ina.

Napalingon kaagad sa kanya ang ina ng may pagdududa. Nag-alala naman siya kasi ang alam niya ay mahina ang puso ng ina. Napatingin ulit siya kay Morris, nagtatanong ang mga mata.

"Hi Ma'am. I'm Morris Tagg. I'm your son's boyfriend. Please to meet you." ani Morris na naglahad pa ng kamay sa kanyang ina.

As for his mother, dahil aral sa alta-sosyedad at may pinakaiingatang reputasyon at pinag-aralan ay pormal na tinanggap ang kamay ni Morris. Nagtatanong pa rin ang mga mata niya sa lalaki pero kinindatan lang siya nito sabay akbay sa kanya at pisil sa kanyang balikat na para bang nagsasabing magiging okay din ang lahat.

"I can't say likewise young man. Binigla ako ng anak ko. I'm supposed to have an attack right now but surprisingly, and thank God, wala naman akong nararamdamang masama sa katawan ko. What I don't understand is that you have a girlfriend Rameses. Paano si Sofia? She told me, you're already planning to get married. Pinagsasabay mo ba ang dalawang ito? Hindi kita pinalaking manloloko Rameses. Sumagot ka!" ratrat ng ina.

Nakahinga man siya ng maluwag na okay lang ito ay hindi naman siya nito tinantanan ng talak. Napangiwi siya ng kalabugin nito ang dining table niya.

"No Mommy. Alam po ni Morris ang tungkol kay Sofia. And she broke-up to me last night." what he said was half-true. Alam ni Morris na ngayon ay nagpapanggap na nobyo niya ang tungkol kay Sofia dahil naikwento niya iyon dito. Na-gets na rin niya kung bakit ito nagpapanggap. Alangan naman na sabihin niya sa ina na binabayaran niya ito para lang sa sexual activies niya gawa ng hindi niya pa makuhang mag-out. Hindi na rin niya idinetalye ang sirkumstansya ng pagbe-break nila ni Sofia.

"And you're okay with that?" baling ng ina kay Morris.

"Yes Ma'am."

"This is too much for me to take Rameses but I guess I have no choice. At least isang bagsakan lang ito at natutuwa akong kinaya ito ng puso ko. I guess dahil na rin deep inside alam ko ang katotohanang ito at pilit ko lang itinatanggi sa isip ko."

Napakunot ang noo niya. "What do you mean Mommy?"

"Remember the time when you lost your magazines. I was the one who found it under your bed. Imagine my shock to find out that my only boy is gay. I immediately disposed those things. At the same time, hindi kita kinumpronta dahil wala naman pa akong ebidensiya. maybe you're just curious. Until today. Tama pala ang lahat ng hinala ko."

"Mom.."

"Well, I still love you son. And I accept you whatever your sexual preference may be. I just want you to be happy."

Tiningnan nito ang nagmamasid lang na si Morris. "And you young man, you take care of my baby. Mess with him and I'll chase you to the world's end." nanlalaki ang matang inihabilin siya nito sa lalaki.

"Mom!" protesta niya.

"What?"

"Nakakahiya kay Morris."

"Well, kailangan niyang malaman na gerilya ang nanay mo."

"Okay lang po Ma'am. Iingatan at mamahalin ko po si Ram." nagtaas pa ng kamay ang hudyo bilang pangako.

"Good. But call me Tita. At least, dalawa na ang pwede kong yayaing mag-shopping at mag-grocery."

"You can count me in anytime Tita."

Nangingiting tumango ang ina at nagbaling ng atensiyon sa pinto ng biglang bumukas iyon at iluwa si Sofia.

"Well, well, well. At least you're here Tita Agnes. Para malaman mo na ang malaking sikreto ng magaling mong anak." tumataginting na sabi nito.

"Anong sikreto ang sinasabi mo Sofia? Sabihin mo ng madali at maghahanda kami ng tanghalian." pormal na sabi ng kanyang ina.

"You're son is a disgusting gay. Imagine, he's been screwing me and yet he has another man on his mind. What a pathetic creature. Ang baboy niya Tita. Niloko niya ako kaya naman ang dapat sa kanya ay hindi pinamamanahan. Alisan niyo siya ng karapatan sa yaman ninyo Tita Agnes dahil isa siyang malaking kahihiyan. He'll drag you into shame, that's for sure."

Bahagya siyang nasaktan sa sinabi ni Sofia pero nagpigil siya. She was entitled to that. After-all, niloko niya ito.

"I'm sorry Sofia. But please, not in front of my mother. Alam mo ang state ng puso niya. She might not take it." nag-aalalang sabi niya. Baka kasi magalit ang nanay niya sa mga pinagsasasabi ni Sofia. Pagdating sa kanya, nagiging hoodlum ang nanay niya.

"Bakit? Natatakot kang malaman niya ang totoong pagkatao niya na itinatago mo? How dare you! Nakakadiri ka! Bakla! Bakla!"

"That's enough Sofia. Alam kong nasasaktan ka at galit ka ngayon but that is not an excuse para laitin mo ang anak ko lalo pa at sa harapan ko. If you know what's good for you, stop bad-mouthing my son or else..."

"What? I can't believe na kinakampihan mo pa ang anak mo Tita. Niloko niya tayo!"

"Tama ka. Niloko niya tayo. But what do you want me to do? Kill him? Disown him? He's still my son and it won't change just because niloko ka niya."

"So you're telling me na okay lang sa'yo ang lahat? Na okay lang na bakla siya?"

"Oo. I'm a mother Sofia and that's what I have to do. Accept all my children for all they are. Even if it hurts."

"I can't believe this. And who is this man anyway?"

"I'm Morris."

"What? Magsama-sama kayo! Mga freak!" iyon lang at nagtititiling lumabas ito ng town house niya.

"Are you okay Mom?" tanong niya sa ina.

"Never been better." maluwang ang ngiti na sagot ni Agnes.

"So what's for lunch?" tanong naman ni Morris.

"You go and do your thing. Hayaan niyo muna ako dito sa kusina at ako ng bahalang magluto." pagtataboy sa kanila ng ina.

"Sure ka Mom?"

"Yes. Sige na."

"Okay."

"Dun lang po kami sa labas Tita." sabi naman ni Morris.

"Okay guys. Huwag na kayong lumayo at saglit lang ito.

Pagdating sa labas ay nagtama ang paningin nila ni Morris. Nakapaloob sa mga mata nito ang hindi maipaliwanag na damdamin. Something akin to fondness. Hindi niya maiwasang bumaha ng kaligayahan sa puso niya.

"Salamat nga pala."

"Para saan?"

"Sa pagtulong mong magpaliwanag kay Mommy. Baka kasi di niya kayanin kung sinabi ko ang totoo na callboy ka."

"I could've said that. Pero may nanay rin ako. Alam ko ang magiging pakiramdam niya kung sakali."

"Yeah right. Salamat talaga. Naabala pa kita."

"Okay lang naman. Saka pwede naman nating totohanin ang pagpapanggap eh." sabi nitong nakatingin sa kanya ng diretso.

Namilog ang mata niya sa pagkabigla.

"What? Huwag kang magbiro ng ganyan."

"Mukha ba akong nagbibiro?" seryoso ang mukha nitong sabi.

"Hindi. Pero bakit?"

"I just thought na pwede naman sigurong subukan ko yung inaalok mo di ba? I mean, kapag sa'yo ako napunta, hindi na ako mag-aalala na kung kani-kanino ako sumasabit. Isa pa, parang gusto kong bigyan ng pagkakataon ang sarili ko kung paano ang maging parte ng buhay ng isang katulad mo."

"Morris..."

"Sawa na ako kasi sa palipat-lipat kong sistema. Lumalaki na rina ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Simula bukas ay maghahanap ako ng trabaho. I just want to try it with you. Kung pwede lang sana."

"Why me Morris?"

Nagkibit ito ng balikat. "Ewan. pagdating kasi sa'yo, parang ang saya-saya ng araw ko. Iba ka sa lahat ng naging customer ko. Hindi mo ako itinuturing na parausan lang. Minsan nga, nakakadala ang mga kwento mo at di ko namamalayang nag-sex na pala tayo at nagkukwento ka na lang. I feel safe. I feel treasured. Kasi kapag ako nagkukwento, parang napaka-importante ng lahat ng sinasabi ko. Totoo rin yung interes na nakikita ko sa mga mata mo kapag kinukwento ko yung anak ko. Iyon. Ano pa ba?" nag-isip pa ito ng sasabihin.

"Okay na. Alam mo? Ang taba ng puso ko ngayon. Hindi ko rin alam, pero sa'yo lang ako nakadama ng ganito. Yung para bang kulang ang isang araw kapag magkasama tayo. Kaya naman ginagawan ko ng paraan na kahit tapos na tayo sa kama, hindi iyon matapos ng hindi tayo nag-uusap kahit sandali lang." sagot niya sa mga sinabi nito.

"At bakit naman?" nakangiting sambit ni Morris.

"Siguro kasi, importante ka na rin sa akin. na para bang ang lahat ng past relationships ko, they failed in comparison with you."

"Ako naman hinahanap ko yung sweetness mo."

"Talaga?"

"Oo."

"Pero straight ka."

"Hindi ko na rin alam Ram. Hindi naman talaga ako nagkakagusto sa lalaki pero ikaw yata ang tinatawag nilang exception to the rule. Basta sigurado ako sa gusto kong pasukin kasama ka."

Anong tuwa niya sa narinig. Wala ng kailangan pang sabihin. Wala ng kailangan pang salita. Ang mahalaga, nagkakaintindihan na sila ni Morris. Niyakap niya ito.

"Ako rin. You are my only exception."

Morris chuckled. "So we have a deal. Its only customary to seal it with a kiss."

"I thought you'd never ask!"WAKAS

7 comments:

 1. nakaka touch ee :'')

  ReplyDelete
 2. nakaka touch ee :'')

  ReplyDelete
 3. Dami lang mali sa grammar.

  ReplyDelete
 4. Did you know you can create short urls with LinkShrink and get $$$$ from every click on your shortened urls.

  ReplyDelete
 5. Searching for the Ultimate Dating Site? Create an account to find your perfect match.

  ReplyDelete
 6. If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you must watch this video
  right away...

  (VIDEO) Why your ex will NEVER come back...

  ReplyDelete